Voorwaarden

Offerte en informatie:
Als u contact opneemt voor een offerte en of informatie wilt opvragen dan is dit nog geen overeenkomst en zitten er ook geen verplichtingen aan.
Gaat u akkoord met de offerte, dan is er een overeenkomst en hebben beide partijen verplichtingen.
Als u akkoord gaat, doet u een aanbetaling van 100 euro, u ontvangt hiervoor de factuur, uiterlijk 14 dagen voor het event moet het gehele bedrag voldaan zijn.

Verplichtingen:
Fotobooth zal ten alle tijden proberen de fotobooth op tijd te plaatsen en op te halen, zorgt voor voldoende printpapier en mocht er een storing ontstaan zal deze proberen dit zo snel mogelijk te verhelpen.

Een fotobooth zal volledig werkend neergezet worden, uitleg is meestal niet nodig omdat deze zeer vriendelijk en eenvoudig in gebruik zijn.

 

Afwijzen of order cancelen:
Fotobooth mag ten alle tijden een opdracht weigeren zonder verdere opgave van een reden.

 

Cancelen:
U kunt een geplaatste order tot 4 weken in voren cancelen, de aanbetaling van 100 euro zal dan niet terug gestort worden, Indien het cancelen 1-28 dagen in voren is zal het gehele bedrag betaald moeten worden, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die dan ook met u bekeken en overlegt worden

 

Aansprakelijk:
Fotobooth kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, deze kan ontstaan zijn omdat men niet voorzichtig is met de fotobooth en deze omvalt, door verplaatsen van de fotobooth door derden en andere voortvloeiende schade.

Schade ontstaan tijdens het evenement aan de fotobooth zal verhaalt worden om de evenement organisatie, U bent immers aansprakelijk voor een goede zorg van de fotobooth gedurende het evenement.